Pridajte sa k nám

Staň sa členom

Čo znamená byť súčasťou združenia Smart Klaster – StartUP HUB?

Poradenstvo

Získať poradenstvo v oblasti štartu, rozvoja a podpory podnikania, start-upov, inovácií a smart riešení.

Projekty klastra

Možnosť zapájať sa do aktivít a projektov klastra.

Prístup k informáciám

Mať prístup k najnovším informáciám z oblasti inovácií a podpory podnikania.

Zdroje na podporu

Získať prístup k potenciálnym zdrojom na podporu inovácií.

Podporné programy

Získať poradenstvo ohľadom využívania podporných programov na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Networking

Sieťovanie a získavanie kontaktov na zaujímavých partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Smart klaster – StartUP HUB - Registračný formulár

Základné informácie

Prosím zadajte názov organizácie

Prosím zadajte požadované údaje

Prosím zadajte požadované údaje

Prosím zadajte požadované údaje

Prosím zadajte požadované údaje

Prosím zadajte meno a priezvisko kontaktnej osoby

Nesprávna emailová adresa

Prosím zadajte požadované údaje

Činnosť organizácie

Prosím vyberte jednu z možností

V zmysle odporúčania Európskej Komisie č. 203/361/EC, pričom uvedené hraničné hodnoty platia pre samostatné podniky. Podnik, ktorý je súčasťou väčšej skupiny, bude možno musieť pre zaradenie do kategórie zahrnúť aj údaje z takejto skupiny.

0/400

Prosím zadajte požadované údaje

0/400

Prosím zadajte požadované údaje

Nesprávny údaj

Certifikáty relevantné z hľadiska činnosti organizácie

Musíte vybrať aspoň jednu možnosť

Nesprávny údaj

Základné ukazovatele

Prosím zadajte počet zamestnancov

Prosím zadajte objem exportu za rok 2022

Prosím zadajte obrat podniku za rok 2022


Musíte súhlasiť so stanovami SKS

Musíte súhlasiť so spracovaním Vašich osobných údajov

Kópia vašich odpovedí bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli

Novinky

Smart Klaster – StartUP HUB zavítal na Taiwan

Naši členovia Smart Klastra – StartUP HUB-u sa zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom 2023 Smart City Summit & Expo X 2050 Net Zero City Expo v Taipei.

Čítať ďalej...

Vzdelávacia konferencia StartUP HUBu - vyhodnotenie

V dňoch 16.-17. februára 2023 sa v Hoteli Solisko na Štrbskom plese konala Vzdelávacia konferencia StartUP HUBu organizovaná združením Smart Klaster – StartUP HUB, ktorá bola zameraná na zvýšenie odbornej úrovne členov klastra a partnerov.

Čítať ďalej...

Vzdelávacia konferencia StartUP HUBu

V dňoch 16.-17.2.2023 sa v hoteli Solisko na Štrbskom plese uskutoční vzdelávacia konferencia organizovaná Smart Klastrom – StartUP HUB, na ktorú sú okrem členov klastra pozvaní aj zástupcovia začínajúcich inovatívnych startupov s možnosťou prezentovania svojich nápadov a produktov.

Čítať ďalej...

Naši členovia

 • Všetci
 • zakladajúci členovia
 • poradenstvo
 • Členovia
 • potravinárstvo
 • tlač a médiá
 • medicína
 • marketing
 • automotive
 • plastikársky priemysel
 • n.o.
 • kreatívny priemysel
 • klaster

UnderHigh, s.r.o.

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Komplexné ekonomické poradenstvo. Spracovanie strategických dokumentov, analýz a prieskumov.

FLASH Consulting, s.r.o.

Komplexný projektový manažment, poradenské služby. Spracovanie strategických dokumentov, analýz, prieskumov, riadenie obchodných činností ako aj riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

1970, s.r.o.

Pestovateľské pálenie ovocia. Komplexné odborné poradenstvo pri výrobe kvasov a kvalitných destilátov. Meranie cukornatosti a pH (kyslosti) kvasov. Senzorická úprava nekvalitných destilátov.

ABEL plus s.r.o.

Poľnohospodárska prvovýroba, zameraná na šľachtiteľský chov kôz, mliekového plemena bielej krátkosrstej kozy sánskeho typu a spracovanie kozieho mlieka na výrobky s veľkou škálou použitia.

AEPress s.r.o.

Vydavateľstvo so zameraním na vedecké a odborné publikácie, odborné časopisy, monografie. Poradenská činnosť súvisiaca s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou.

AKPS

Podpora vzdelávania, výskumu a šírenia vedecky overených poznatkov z oblasti psychológie. Odborná podpora pre psychológov pracujúcich v zdravotníctve. Partnerská spolupráca s inými odbornými spoločnosťami, inštitúciami, či združeniami.

ABELaWORLD s.r.o.

Výroba mliečnych výrobkov, výživových doplnkov a kúpeľových prísad z kozieho kolostra. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

AIRPAL s.r.o.

Tvorba webových stránok, eshopov, emarketing (Google, Facebook, Instagram), webdizajn.  Programovanie aplikácií na mieru.

BizEurope s.r.o.

Komplexné projektové poradenstvo a odborné vypracovávanie projektov pre firmy a obce na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ.

HC s.r.o.

Programové rozpočtovanie, strategické plánovanie, spracovávanie projektov pre štrukturálne fondy EÚ. Komplexná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu a tvorby analýz.

JP-AUTO, s.r.o.

Profesionálny predaj a autorizovaný servis vozidiel Jaguar Land Rover s autorizovanou lakovňou a klampiareňou pre vozidlá Jaguar Land Rover.

JASPLASTIK-SK, s.r.o.

Najväčší výrobca plastových komponentov na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vstrekovania plastov, výroby EPS, montáže a ostatných vedľajších a podporných činností.

Minerva Accounting Services, s.r.o.

Komplexné účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo. Odborná činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Nadácia H.A. Hayeka

Presadzovanie liberálneho ekonomického myslenia. Platforma pre výmenu názorov odborníkov i širšej verejnosti v rámci ekonomickej a sociálnej oblasti.

NOVOTA ART, s.r.o.

Komplexná obnova súčasných aj historických budov. Reštaurátorská činnosť a pamiatková obnova. Architektonicko-historický výskum, umelecko-remeselná obnova a tvorba, komplexná realizácia interiérov a exteriérov.

Option, s.r.o.

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Komplexné ekonomické poradenstvo a servis. Reklamné a marketingové služby.

PEDAL Consulting, s.r.o.

Združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how. Tvorba podnikateľských plánov. Komplexné projektové poradenstvo.

Smart Klaster SlovakiaTech

Združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how za účelom prepojenia Praxe-Súkromnej a Akademickej sféry.