Novinky

Naši členovia Smart Klastra – StartUP HUB-u sa zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom 2023 Smart City Summit & Expo X 2050 Net Zero City Expo v Taipei.

Podnikateľská misia Good Idea Slovakia na výstavu a konferenciu Smart City Summit & Expo, ktorá sa konala v dňoch od 28. marca do 1. apríla 2023, bola organizovaná s podporou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Vďaka bohatému programu a aktívnemu prístupu mali startupy, podniky a ostatní členovia možnosť prezentovať sa už počas prvého dňa v rámci Smart Startups Programu, ktoré vyústilo do hodnotného networkingového popoludnia.

Bohatý program v plnom pracovnom nasadení pokračoval aj na druhý deň, kedy prebiehali B2B stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi a možnými budúcimi investormi.

Smart Klaster – StartUP HUB bol zastúpený v Taipei Miroslavom Poláčkom a Milanom Fiľom, ktorí sa stretli aj so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzity Komenského, Technickej univerzity v Košiciach či zástupcami mesta Bratislava, ako aj s Brunom Hromym, vedúcim zastúpenia Slovak Economy and Cultural Office Taipei, ktorý osobne podporil svojou prítomnosťou slovenskú misiu Good Idea Slovakia na Taiwane, a s ktorým sa zástupcovia stretli osobne aj na samotnom zastúpení v jeho kancelárii, kde diskutovali o ďalších možnostiach spolupráce.

Počas Smart Startups Programu na Smart City Summit & Expo boli prezentované inovatívne riešenia niektorých našich členov, vrátane Veles Farming, SHUFLIK, CAPRAMILK (ABELaWORLD), SiLaMED, YourLOX, IoMobility, Fleximodo a MERATCH (GOSPACE LABS) a Novota Art a Arperon.

Smart Klaster – StartUP HUB participoval aj na Startup Terrace, vďaka čomu bol súčasťou interaktívnych networkingových podujatí a mohol pracovať na budovaní zmysluplných spojení s odborníkmi a profesionálmi v odvetví.

Naši členovia

 • Všetci
 • zakladajúci členovia
 • poradenstvo
 • Členovia
 • potravinárstvo
 • tlač a médiá
 • medicína
 • marketing
 • automotive
 • plastikársky priemysel
 • n.o.
 • kreatívny priemysel
 • klaster

UnderHigh, s.r.o.

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Komplexné ekonomické poradenstvo. Spracovanie strategických dokumentov, analýz a prieskumov.

FLASH Consulting, s.r.o.

Komplexný projektový manažment, poradenské služby. Spracovanie strategických dokumentov, analýz, prieskumov, riadenie obchodných činností ako aj riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

1970, s.r.o.

Pestovateľské pálenie ovocia. Komplexné odborné poradenstvo pri výrobe kvasov a kvalitných destilátov. Meranie cukornatosti a pH (kyslosti) kvasov. Senzorická úprava nekvalitných destilátov.

ABEL plus s.r.o.

Poľnohospodárska prvovýroba, zameraná na šľachtiteľský chov kôz, mliekového plemena bielej krátkosrstej kozy sánskeho typu a spracovanie kozieho mlieka na výrobky s veľkou škálou použitia.

AEPress s.r.o.

Vydavateľstvo so zameraním na vedecké a odborné publikácie, odborné časopisy, monografie. Poradenská činnosť súvisiaca s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou.

AKPS

Podpora vzdelávania, výskumu a šírenia vedecky overených poznatkov z oblasti psychológie. Odborná podpora pre psychológov pracujúcich v zdravotníctve. Partnerská spolupráca s inými odbornými spoločnosťami, inštitúciami, či združeniami.

ABELaWORLD s.r.o.

Výroba mliečnych výrobkov, výživových doplnkov a kúpeľových prísad z kozieho kolostra. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

AIRPAL s.r.o.

Tvorba webových stránok, eshopov, emarketing (Google, Facebook, Instagram), webdizajn.  Programovanie aplikácií na mieru.

BizEurope s.r.o.

Komplexné projektové poradenstvo a odborné vypracovávanie projektov pre firmy a obce na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ.

HC s.r.o.

Programové rozpočtovanie, strategické plánovanie, spracovávanie projektov pre štrukturálne fondy EÚ. Komplexná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu a tvorby analýz.

JP-AUTO, s.r.o.

Profesionálny predaj a autorizovaný servis vozidiel Jaguar Land Rover s autorizovanou lakovňou a klampiareňou pre vozidlá Jaguar Land Rover.

JASPLASTIK-SK, s.r.o.

Najväčší výrobca plastových komponentov na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vstrekovania plastov, výroby EPS, montáže a ostatných vedľajších a podporných činností.

Minerva Accounting Services, s.r.o.

Komplexné účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo. Odborná činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Nadácia H.A. Hayeka

Presadzovanie liberálneho ekonomického myslenia. Platforma pre výmenu názorov odborníkov i širšej verejnosti v rámci ekonomickej a sociálnej oblasti.

NOVOTA ART, s.r.o.

Komplexná obnova súčasných aj historických budov. Reštaurátorská činnosť a pamiatková obnova. Architektonicko-historický výskum, umelecko-remeselná obnova a tvorba, komplexná realizácia interiérov a exteriérov.

Option, s.r.o.

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Komplexné ekonomické poradenstvo a servis. Reklamné a marketingové služby.

PEDAL Consulting, s.r.o.

Združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how. Tvorba podnikateľských plánov. Komplexné projektové poradenstvo.

Smart Klaster SlovakiaTech

Združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how za účelom prepojenia Praxe-Súkromnej a Akademickej sféry.