Novinky

V dňoch 16.-17. februára 2023 sa v Hoteli Solisko na Štrbskom plese konala Vzdelávacia konferencia StartUP HUBu organizovaná združením Smart Klaster – StartUP HUB, ktorá bola zameraná na zvýšenie odbornej úrovne členov klastra a partnerov.

Cieľom konferencie bolo predstaviť účastníkom inovatívne nápady, produkty alebo služby začínajúcich startupov a high-tech podnikov. Medzi účastníkmi konferencie boli aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR (Ing. Vladimír Tanistrák), ako aj Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) (RNDr. Vladimír Borza), ktorí oboznámili účastníkov s klastrovou politikou na Slovensku. Zároveň informovali o termíne konania medzinárodného klastrového podujatia s názvom Clusters Meet Regions, ktoré sa bude konať v dňoch 29. a 30. marca 2023 v Košiciach.

Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie možností spolupráce startupov s Taiwanom, ktoré priblížili účastníkom konferencie Shaolin Hu, zástupkyňa Taipei Representative Office a Amy Yeh, zástupkyňa programu Startup Terrace. Na konferencii tiež doc. Ing. Milan Fiľa, PhD. prezentoval možnosti zapojenia sa startupov a inovatívnych firiem z oblasti agro-potravinárskeho sektora do podporných programov EIT Food v roku 2023, vrátane EIT Jumpstarter, Test Farms a TeamUp. Na konferencii vystúpil aj riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti McCarter Ing. Ján Durec, PhD. s prednáškou predstavujúcou inovatívne trendy v nápojom priemysle a doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., ktorý prezentoval riešenia umelej inteligencie v automobilovom priemysle. Celá vzdelávacia konferencia sa tak niesla v duchu inovácií a inovatívnych riešení s ich reálnym presahom do biznisu.

Súčasťou konferencie bol aj B2B networking, v rámci ktorého si účastníci – zástupcovia startupov, ako aj etablovaných podnikov – medzi sebou vymenili kontakty, skúsenosti a praktické rady, pričom sa medzi účastníkmi konferencie načrtli aj zaujímavé možnosti spolupráce do budúcnosti.

Počas druhého dňa konferencie sa konalo Valné zhromaždenie združenia, ako aj správna a dozorná rada, v rámci ktorých výkonný riaditeľ združenia PhDr. Miroslav Poláček, MBA oboznámil všetkých zúčastnených so Správou o činnosti SKS za rok 2022, a zároveň predstavil Plán činnosti SKS na rok 2023.

Možnosti zapojenia sa do otvorených výziev EIT Food v roku 2023 nájdete tu: Programy EIT Food (pdf)

Naši členovia

 • Všetci
 • zakladajúci členovia
 • poradenstvo
 • Členovia
 • potravinárstvo
 • tlač a médiá
 • medicína
 • marketing
 • automotive
 • plastikársky priemysel
 • n.o.
 • kreatívny priemysel
 • klaster

UnderHigh, s.r.o.

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Komplexné ekonomické poradenstvo. Spracovanie strategických dokumentov, analýz a prieskumov.

FLASH Consulting, s.r.o.

Komplexný projektový manažment, poradenské služby. Spracovanie strategických dokumentov, analýz, prieskumov, riadenie obchodných činností ako aj riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

1970, s.r.o.

Pestovateľské pálenie ovocia. Komplexné odborné poradenstvo pri výrobe kvasov a kvalitných destilátov. Meranie cukornatosti a pH (kyslosti) kvasov. Senzorická úprava nekvalitných destilátov.

ABEL plus s.r.o.

Poľnohospodárska prvovýroba, zameraná na šľachtiteľský chov kôz, mliekového plemena bielej krátkosrstej kozy sánskeho typu a spracovanie kozieho mlieka na výrobky s veľkou škálou použitia.

AEPress s.r.o.

Vydavateľstvo so zameraním na vedecké a odborné publikácie, odborné časopisy, monografie. Poradenská činnosť súvisiaca s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou.

AKPS

Podpora vzdelávania, výskumu a šírenia vedecky overených poznatkov z oblasti psychológie. Odborná podpora pre psychológov pracujúcich v zdravotníctve. Partnerská spolupráca s inými odbornými spoločnosťami, inštitúciami, či združeniami.

ABELaWORLD s.r.o.

Výroba mliečnych výrobkov, výživových doplnkov a kúpeľových prísad z kozieho kolostra. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

AIRPAL s.r.o.

Tvorba webových stránok, eshopov, emarketing (Google, Facebook, Instagram), webdizajn.  Programovanie aplikácií na mieru.

BizEurope s.r.o.

Komplexné projektové poradenstvo a odborné vypracovávanie projektov pre firmy a obce na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ.

HC s.r.o.

Programové rozpočtovanie, strategické plánovanie, spracovávanie projektov pre štrukturálne fondy EÚ. Komplexná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu a tvorby analýz.

JP-AUTO, s.r.o.

Profesionálny predaj a autorizovaný servis vozidiel Jaguar Land Rover s autorizovanou lakovňou a klampiareňou pre vozidlá Jaguar Land Rover.

JASPLASTIK-SK, s.r.o.

Najväčší výrobca plastových komponentov na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vstrekovania plastov, výroby EPS, montáže a ostatných vedľajších a podporných činností.

Minerva Accounting Services, s.r.o.

Komplexné účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo. Odborná činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Nadácia H.A. Hayeka

Presadzovanie liberálneho ekonomického myslenia. Platforma pre výmenu názorov odborníkov i širšej verejnosti v rámci ekonomickej a sociálnej oblasti.

NOVOTA ART, s.r.o.

Komplexná obnova súčasných aj historických budov. Reštaurátorská činnosť a pamiatková obnova. Architektonicko-historický výskum, umelecko-remeselná obnova a tvorba, komplexná realizácia interiérov a exteriérov.

Option, s.r.o.

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Komplexné ekonomické poradenstvo a servis. Reklamné a marketingové služby.

PEDAL Consulting, s.r.o.

Združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how. Tvorba podnikateľských plánov. Komplexné projektové poradenstvo.

Smart Klaster SlovakiaTech

Združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how za účelom prepojenia Praxe-Súkromnej a Akademickej sféry.